na koju stranu ide resica

Na koju stranu ide kića? Tradicionalno se rese nose na desnoj strani, a pomiču na lijevu tijekom posebnog dijela svečanosti za maturante. Za maturante, prvostupnici ponovno nose rese na desnoj strani dok im se ne dodijele diplome, a zatim se pomaknu ulijevo. Diplomirani studenti od početka nose lijevo.

Zašto resica ide s desna na lijevo? Općenito ovdje, u državama, rese se nose na desnoj strani kape prije ceremonije, a zatim se pomiču na lijevu stranu kako bi označile da je nositelj prešao s jedne razine učenja na drugu poput diplome srednje škole ili preddiplomskog studija – ali oni ostaju s lijeve strane i ne sele za fakultet...

Na koju stranu ide resica za Mastersa? Za fakultetsku diplomu, rese se nose na lijevoj strani kape prije, tijekom i nakon diplomiranja. Ne pomiču se s desne strane na lijevu stranu kapice.S koje strane ide resica za slike? Ako fotografirate s kapom, kićanka ide desno prije diplome i lijevo nakon. Tipično za fotografije mature, resica bi trebala biti na lijevoj strani kako bi se pokazalo da ste doista diplomirali.